Neemt u gerust vrijblijvend telefonisch contact op via nummer 06-20065466 voor vragen, informatie of het maken van een afspraak. Ik sta u dan persoonlijk te woord of ik bel u op een later tijdstip terug. U kunt ook een mail sturen aan vedas@home.nl

VEDAS Therapie
Greeflaan 63
4724 CX Wouw
06 200 654 66

Links
www.tcma.nl
www.postgruate.tcma.nl
www.opleiding.medische.basiskennis.nl
www.acupunctuur.nl
www.qing-bai.nl
www.meditura.nl


Disclaimer
Op de website van VEDAS Therapie zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
Gebruik van informatie
VEDAS Therapie streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VEDAS Therapie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van een juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden verleend. VEDAS Therapie aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden of ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen VEDAS Therapie en de gebruiker van de website ontstaan.
E-mail
VEDAS Therapie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of worden verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met VEDAS Therapie te corresponderen, accepteert u dit risico.
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VEDAS Therapie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. VEDAS Therapie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicatie en uitingen van VEDAS Therapie zijn beschermd door auteursrecht en andere eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VEDAS Therapie daar vooraf aan schriftelijke toestemming heeft gegeven.